مهر زندگی بهتر–  رفاه و تأمین اجتماعی: امیر منصور برقعی عصر شنبه در آیین افتتاح مجتمع خیریه امیر المومنین (ع) دامغان بابیان اینکه پنج میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، ابراز داشت: از این تعداد سه و نیم میلیون نفر مستمری‌بگیر را شامل می‌شود.

وی بابیان اینکه ۲۰ درصد مشاغل ایجادشده سطح کشور به کمیته امداد تعلق دارد، افزود: با توجه به اینکه رویکرد این نهاد، توانمندسازی مددجویان است لذ طی سه سال گذشته ۵۰۰ هزار مددجو شاغل شدند که این اقدام در معیشت ۲۵۰ هزار یتیم تحت پوشش کمیته امداد تاثیر بسزایی داشت.

قائم مقام کمیته امداد بابیان اینکه ۹۴۰ مرکز نیکوکاری در کشور فعال هستند، ابراز داشت: بالغ‌بر یک‌میلیون خیر با کمیته امداد همکاری دارند که از این تعداد ۷۰۰ هزار نفر در طرح‌های اکرام ایتام و محسنین از فرزندان معنوی خود حمایت می‌کنند.

برقعی بابیان اینکه سال گذشته سه هزار میلیارد ریال صدقه از سوی کمیته امداد در سراسر کشور جمع‌آوری‌شده است، تصریح کرد: در طرح اکرام نیز چهار هزار میلیارد ریال مردم به این نهاد کمک کردند.

وی افزود: سهم هر مددجو از صدقات کمیته امداد ماهانه هشت هزار تومان را شامل می‌شود که با توجه به حمایت از یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار تحت پوشش سهم هر خانوار از صدقات در کشور همین میزان تعیین‌شده است.

قائم مقام کمیته امداد بابیان اینکه سال گذشته ۹۵ درصد برنامه‌های این نهاد در سطح ملی تحقق پیداکرده است، ابراز داشت: کمیته امداد یکی از اصلی‌ترین وظایف تولید اشتغال را بر عهده دارد و با توجه به اینکه اشتغال خرد و خانگی یکی از راه‌های اصلی مبارزه با بیکاری و توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش محسوب می‌شود لذا این اقدام به نحو مطلوب در این نهاد پیگیری می‌شود.

برقعی بابیان اینکه ایجاد ۳۰ هزار فرصت شغلی در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: طبق برنامه ششم توسعه تعهد کمیته امداد طی سال جاری ایجاد ۱۷۰ هزار فرصت شغلی است که اجرای ۱۴۰ هزار طرح اشتغال‌زایی به طور جد پیگیری می‌شود.

وی افزود: سال گذشته دو هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان از منابع مالی کمیته امداد برای تسهیلات اشتغال‌زایی مددجویان پیش‌بینی و یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز از این منابع از طریق سیستم بانکی برای این منظور تامین شد.