مهر زندگی بهتر  –  بازدید: مهندس زارعی معاون فرهنگی شهرداری منطقه ۲ تهران از نمایشواره کوچه های بنی هاشم بازدید نمود.

مهندس زارعی با حضور در غرفه بنیاد نیکوکاری مهر زندگی بهتر ضمن تقدیر و تشکر از اقدام شایسته برگزاری نمایشواره کوچه های بنی هاشم گفت:

تفاوت و تمایز مهم ترین واژه است که می توان با آن این نمایشگاه را توصیف کرد.این برنامه با هر برنامه فرهنگی که تاکنون دیده ام متمایز بود. پر از ظرافت و زیبایی و نیز نگاهی نو به سنت های این جامعه.

همچنین ایشان ضمن حضور در غرفه بنیاد نیکوکاری مهر زندگی بهتر گفت: رسیدگی به ایتام و کودکان بی سرپرست می تواند خیر و برکت را در زندگی مان تجلی بخشد.

نمایشواره کوچه های بنی هاشم از ۱۱ بهمن ماه ۹۶ در خیابان ستارخان نبش پمپ بنزین شهرآرا تا ۳ اسفند ماه ۱۳۹۶ برپا می باشد.