بنیاد نیکوکاری مهر زندگی بهتر –  به گزارش روابط عمومی بنیاد نیکوکاری مهر زندگی بهتر، کودکان کار و آسیب پذیر در معرض سختی های اقتصادی و آسیب های اجتماعی فراوانی قرار می گیرند که وظیفه همگانی ایجاب می کند کمک به این افراد در جامعه نهادینه گردد.

موفقیت فردی و اجتماعی آینده سازان جامعه در گرو رعایت حقوق کودکان و نوجوانان و برنامه ریزی در راستای برنامه های غنی حمایتی، فرهنگی و تربیتی برای این قشر مؤثر اجتماع است.

نوع دوستی و مهربانی از ویژگی های بارز ایرانیان دانست و تلفیق فرهنگ ایران زمین با آموزه های دینی و اسلامی همواره صحنه های زیبایی را در جامعه رقم زده است.

صبح پنج شنبه ۳۰ آذر ماه ۹۶ در راستای اهداف خیرخواهانه، جشن لبخند انار یلدا با حضور داوطلبین مهرورز در بین کودکان کار و کودکان کم بضاعت شهر تهران برگزار گردید.

انارهای تزئین شده که به همت نیکوکاران خیر تهیه گردیده بود، بهانه ای کوچک شد تا لبخند بر لبان آینده سازان ایران زمین نقش بندد.

امیدواریم با یاری خداوند و همت نیکوکاران بتوانیم از این دست برنامه ها و اتفاقات تاثیرگذار در حوزه کودک را بیشتر نماییم و شاهد فرهنگ سازی بهتر و محیطی شاد برای کودکان در جامعه باشیم.

بنیاد نیکوکاری مهر زندگی بهتر، با هدف ارتقای مادی و معنوی سطح زندگی اقشار آسیب دیده‌ی جامعه پایه‌گذاری گردیده است و با یاری خداوند منان و همیاری شما خوبان نیکوکار، این مسیر ارزشمند را با گام‌های استوار طی خواهد نمود.