مهر زندگی بهتر–  آسیب‌های اجتماعی: حبیب‌الله مسعودی فرید در خصوص برنامه‌ریزی سازمان بهزیستی کشور در حوزه برخورد بر آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: در این زمینه با توجه به برگزاری جلسات شورای اجتماعی کشور تصمیمات خوبی اتخاذ شده و وظیفه هر دستگاه و سازمان مشخص شده است و بهزیستی نیز تعهداتی را دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و اعمال تحریم‌ها میزان آسیب‌های اجتماعی در کشور نیز افزایش یافته است و دستگاه‌ها باید توجه بیشتری را به معیشت و مسائل درمان افراد داشته باشند.

مسعودی فرید ادامه داد: مهمترین آسیب اجتماعی در شرایط فعلی بحث خشونت، اعتیادو نبود نگاه سیتسمی در برنامه ریزی کشور و باید این موارد در دستور کاری شورای اجتماعی کشور قرار بگیرد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه باید برای مسائل اقتصادی و آموزشی برنامه ریزی شود،گفت: در حوزه آزار و اذیت کودکان باید به خانواده‌ها اطلاع رسانی شود و خانواده‌ها نسبت به این موارد آگاه شوند.

وی با اشاره به میزان آزار و اذیت کودکان در کشور گفت: این موضوع از نظر تعداد در کشور ما زیاد نیست ولی از جنبه اثرگذاری و ماندگاری آسیب بسیار زیاد است.

مسعودی فرید در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی سازمان بهزیستی در خصوص اصلاح آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابانی اظهار کرد: این کار در مراحل پایانی قرار دارد و وظایف هریک از سازمان و دستگاه‌ها مشخص شده است.